PL

EN

中文
x
  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAH-NU
 
I. DANE FIRMY I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego NAH-NU, składania zamówień, sprzedaży towarów oraz zasady zawierania Umów sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
2. Właścicielem sklepu NAH-NU, prowadzonym na stronie www.nah-nu.com jest firma Katarzyna Skorek NAH-NU, zarejestrowana pod adresem ul. Marchołta 45/26, 31-416 Kraków, Polska; posiadająca NIP: 6782877653; REGON:122722552.
3. Administratorem danych osobowych jest firma NAH-NU Katarzyna Skorek.
4. W sprawach dotyczących oferowanych towarów, pytań czy opinii możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: shop@nah-nu.com lub telefonicznie pod numerem  604077724 od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30-17.00.
II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU NAH-NU
1. Sklep internetowy NAH-NU prowadzi działalność handlową poprzez stronę www.nah-nu.com i umożliwia kupowanie oferowanych towarów przy pomocy sieci elektronicznej. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu NAH-NU, zwanym Klient, a firmą Katarzyną Skorek NAH-NU (w skrócie NAH-NU).
2. Użytkownikowi, który korzysta ze sklepu NAH-NU zakazuje się korzystania z wszystkich treści zamieszczonych na stronie sklepu NAH-NU do użytku własnego. Wszystkie zdjęcia i opisy prezentowane na stronie www.nah-nu.com należą do firmy NAH-NU i są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich używania bez zgody i wiedzy firmy NAH-NU.
3. Sklep NAH-NU dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedawanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Prezentowane zdjęcia produktów mogą odbiegać wyglądem od otrzymanego przez klienta zamówienia. Sklep NAH-NU nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora komputera Klienta, które mogą powodować różnice w kolorze, odcieniu, proporcji czy fakturze sprzedawanych towarów. Rozbieżności takie nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji i zwrotów.
4. Zdjęcia wraz z opisami nie stanowią oferty w świetle prawa.
III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWNIEŃ
1. Podstawą do realizacji zamówienia jest dokonanie wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz  ilości poprzez ich Dodanie do koszyka. Kolejno prawidłowe wypełnienie formularza pojawiającego się podczas składania zamówienia z danymi zamawiającego oraz danymi wysyłki i kolejno opłacenie zamówienia.
2. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wpisany podczas zamówienia. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą Katarzyna Skorek NAH-NU.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
5. W razie wątpliwości dotyczącej błędu w zamówieniu złożonym przez Klienta, sklep NAH-NU zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji złożonego zamówienia. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu w ciągu 3 dni roboczych zamówienie może zostać anulowane.
6. Sklep NAH-NU zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia z ważnych przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Klienta.
7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem NAH-NU o rezygnacji drogą telefoniczną lub mailową.
IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW
1. Na czas realizacji zamówienia składa się realizacja zamówienia przez sklep NAH-NU plus czas dostarczenia przesyłki kurierskiej.
2. Termin realizacji zamówienia w sklepie NAH-NU to 1 do 5 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany mailowo lub telefonicznie przez pracownika podczas kontaktu z Klientem.
3. Przy zakupie towaru na indywidualne zamówienie termin realizacji będzie uzgodniony indywidualnie mailowo lub telefonicznie z Klientem.
4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym czasie z przyczyn niezależnych, firma NAH-NU skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania wpłaty.
6. Zamówione produkty dostarczone są pod wskazany w formularzu adres wyłącznie  firmą kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
7. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski to 1 do 2 dni roboczych.
8. Czas dostarczenia przesyłki zagranicznej jest każdorazowo, osobno ustalany i uzależniony o kraju, do którego ma być dostarczona paczka.
9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić w obecności kuriera kompletność zamówienia oraz stan opakowania zewnętrznego. W przypadku uszkodzonej przesyłki, Klient jest zobowiązany sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
V. CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie NAH-NU jest podawana na jego stronie i ma charakter wiążący. W/w kwota nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie NAH-NU, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
2. Wszystkie ceny produktów w sklepie NAH-NU podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki zamawianych produktów.
4. Na życzenie klienta do każdego zamówienia wystawiona zostanie faktura. Dokonując zakupów w sklepie NAH-NU, Klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu bez jego podpisu oraz akceptuje przesłanie dokumentu wraz z zakupionym towarem lub przesłanie go drogą elektroniczną.
5. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru, przelewem bankowym - bezpośrednio na konto firmy Katarzyna Skorek NAH-NU lub za pośrednictwem  płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay. W drugim przypadku rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
6. Brak otrzymania płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie zamówieni przez firmę NAH-NU.
7. Firma NAH-NU zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, wprowadzania i usuwania towarów do sprzedaży lub ich dowolnych zmian oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu NAH-NU.
VI. REKLAMACJE I ZWROTY
1. Każda rzecz kupiona w sklepie NAH-NU może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.
2. Jeśli Klient zauważy, że produkt, który otrzymał nie jest zgodny z zamówieniem lub ma wady fabryczne, ma prawo do złożenia reklamacji.
3. W przypadku skorzystania z tego prawa należy odesłać reklamowany towar kurierem do sklepu NAH-NU na adres wskazany w pkt.I.2., wraz z opisem przyczyn reklamacji.
4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep NAH-NU przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, firma NAH-NU wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy naprawiony lub nowy w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe z powodu braku towaru, zwróci pełną kwotę opłaconego towaru.
5. Sklep NAH-NU zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią, co do niezasadności reklamacji.
6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego i podpisany przez Klienta i kuriera
7. Każdy Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres: shop@nah-nu.com lub na piśmie na adres wskazany w pkt.I.2. W tym czasie, w przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać mailowe zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy na adres shop@nah-nu.com. Kolejno Klient powienien wysłać kurierem towar na adres sklepu NAH-NU w terminie 14 dni o dnia wysłania mailowego zgłoszenia. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć fakturę zakupu, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z numerem zamówienia oraz numerem konta Klienta, na jaki sklep NAH-NU ma zwrócić zapłatę. Pieniądze odesłane zostaną na podany numer konta Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
8. Sklep NAH-NU nie przymuje towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
9. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi klient.
10. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówienia.
11. Sklep NAH-NU ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu używanego lub uszkodzonego towaru, zwrotu dokonanego później niż opisano w pkt.VI.7 lub dostarczenia do sklepu NAH-NU towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
12. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę), według specyfikacji i wytycznych Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.
VII.KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, że:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia/ umowy oraz prawne uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (reklamacje, roszczenia, prowadzenie marketingu bezpośredniego), oraz wypełnienie obowiązku prawnego.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, okresu gwarancyjnego oraz do upływu okresu przydatności tych danych, wymaganego przepisami prawa podatkowego i przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
5. Serwis zapisuje informacje w postaci „ciasteczek” (ang. cookies), czyli plików umieszczanych na komputerze użytkownika. Pliki te używane są do profilowania, tj. oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań, pozwalającej dostosować Serwis do potrzeb osób odwiedzających go wielokrotnie. Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób „ciasteczka” są zapisywane na jego komputerze.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klient składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu NAH-NU zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez sklep NAH-NU.
2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie NAH-NU stosuje się prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania  sklepu NAH-NU.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
Sukienka KHAY

Dress with a modern shirtdress form with a purse at the waist. The interesting details of the dress are the pleats at the height of the waist. Created with comfort and convenience in mind. Perfectly fits every figure. Dress made of tencel material, which is 100% biodegradable. The Botanic collection is devoted to nature and the need to be close to it for female comfort and beauty. (model 36)

Hand wash with neutral soap to make it last longer. Do not bleach. Do not tumble dry. Iron low heat (110°).

Components - Body: 71% Tencele 29% Lin

Cena: 1850,00 zł
Kolor:
Wybierz rozmiar:
36
38
40

x
WYBIERZ KOLOR, WYBIERZ ROZMIAR

W momencie zainteresowania kreacją na indywidualne zamówienie lub szycia na wymiar prosimy o kontakt mailowy:
shop@nah-nu.com